Thời gian sự kiện: Từ ngày Open đến khi 24h ngày 10/03/2019

Lưu ý : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
 • Giới Hạn Reset: 25
 • Top sẽ được tính theo bảng xếp hạng Reset
Top Phần Thưởng
1
SET CẤP 5 LUCK + 1 OP TÙY CHỌN + 10 HỘP QUÀ XANH LÁ
2
SET CẤP 5 LUCK + 1 OP TÙY CHỌN + 05 HỘP QUÀ XANH LÁ
3 SET CẤP 5 LUCK + 1 OP TÙY CHỌN
4~10 100.000 Gcoin
.

Thời gian sự kiện: 10/03/2019 đến 24h ngày 25/03/2019

Lưu ý : Ở mọi lần Reset lượng Exp Master nhận được như nhau
 • Top sẽ được tính theo bảng xếp hạng Reset


 • Top Phần Thưởng
  1 300.000 Gcoin
  + 1 Lông Vũ
  2 200.000 Gcoin
  + 1 Lông Vũ
  3 100.000 Gcoin hoặc
  1 Lông Vũ
  4~10 50.000 Gcoin
  .


Thời gian sự kiện: Kể từ ngày Open

Tham gia Like Tag & Chia sẻ Bài viết để nhận Gif Code
 • Sau khi đã làm các bước như trên
 • Vui lòng Pm tài khoản cho Fanpage để nhận code
Loại Gif Phần thưởng Mô tả
Gif Chung Toàn Sv LIKE SHARE BÀI VIẾT ĐỂ NHẬN CODE Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng
Gif riêng mỗi tài khoản BÙA THIÊN SỨ 1 NGÀY + 10.000 GCOIN KHUYẾN MÃI Vọng Mỗi code chỉ dành riêng cho 1 tài khoản nhất định

Thời gian kết thúc sự kiện: Không


Thời gian các sự kiện Ingame ( Sẽ Update thêm )

Sự kiện Thời gian Phần thưởng
Huyết Lâu | 0:10 | 0:40 | 1:10 | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 5:10 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 |
| 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:20 |
Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ | 0:20 | 0:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 5:20 | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 |
| 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Hàng ngày
Rồng Đỏ | 1:00 | 3:00 | 13:00 | 15:00 | 23:00 |
Hàng ngày
Thỏ Ngọc Xuất hiện tại: LORENCIA
Pouch of Blessing Xuất hiện tại: Davias, Losttower, Atlans, Tarkan, Icarus, Kanturu, KanturuRemain, Raklion, Karutan1, Karutan2, Ferea, SwampOfDarkness
Golden Monster Xuất hiện tại: Dungeon, Losttower, Atlans, Tarkan, Icarus, Kanturu, KanturuRemain, Raklion, SwampOfCalmness
Last Man Standing 19:30
Loren Deep 20:30
Binh Đoàn Phù Thủy | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |

Thông tin chung Data Sever ( Sẽ Update khi có thay đổi )

Thông số Tỉ lệ
Phiên bản Season 6.9 SIÊU HOÀN HẢO
Kinh Nghiệm Giảm theo số lần Reset
Kinh Nghiệm Master
Drop vật phẩm 5%
Max Level 400
Max Master Level 400
Điểm cộng mỗi Level 5/7
Điểm cộng mỗi Level Master 1
Điểm cộng mỗi Level Master 4th 0

Bảng điều kiện và Phần thưởng khi Reset Nhân Vật

Reset càng Cao tỉ lệ Kinh Nghiệm nhận được càng Giảm
Khi lượng người chơi nhất định đạt mức max Reset Admin Sẽ mở thêm giới bạn Reset
 • Vật phẩm yêu cầu đúng Tính năng và Cấp độ
 • Nếu Tính Năng và cấp độ của vật phẩm vượt quá cấp độ quy định
 • +=> Bạn không thể Reset
Lần Reset Điểm cộng Vật Phẩm Yêu Cầu Phần Thưởng Exp
1 600 x200
2 700 x200
3 800 x200
4 900 x120
5 1000 200 Wcoin x120
6 1200 x120
7 1400 x80
8 1600 x80
9 1800 x80
10 2000 1.000 Wcoin x70
11 2300 x70
12 2600 x60
13 2900 x50
14 3200 x45
15 3500 2.000 Wcoin
16 3900
17 4300
18 4700
19 5100
20 5500 4.000 Wcoin
21 6000
22 6500
23 7000
24 7500
25 8000 10.000 Wcoin