Hướng Dẫn

HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG OFFLINE TRONG MU VIỆT NAM

Ngoài chợ ảo ngoài web anh em có thể trực tiếp mua bán trong game bằng cách treo cửa hàng Offline ( cho phép giao dịch bằng Wcoin, Bless, Soul )​

 

CHÚ Ý : KHI MỞ SHOP ONLINE LÀ ZEN VÀ KHI OFFLINE MỚI THÀNH WCOIN , CHỈ MỞ BÁN HÀNG OFFLINE ĐƯỢC Ở LORENCIA SUB 6 ( Phục Hưng -6) 

Các bước thực hiện :
1. Treo cửa hàng muốn bán như mở của hàng bình thường với hình như sau :

 

 

 

 

2. Sau đó đánh lệnh /banhang sẽ tự động thoát khỏi game và treo bán Offline. ( Phải tự động disconnect mới có hiệu lực)
3. Vui lòng để thùng đồ rộng để khi người mua xong có thể nhận đc vật phẩm.

 

 

 

 

BQT MU Việt Nam!