Hướng Dẫn

Hướng dẫn cơ bản về các tính năng mới của Season XII

 

 

BQT MU Việt Nam xin gửi đến các Anh Em nào mới chơi Season XII mà còn chưa biết hết về tính năng của phiên bản này

 

 

 

1. Đồ Ruud