Hướng Dẫn

Hướng dẫn nhập GiftCode tại Mu Việt Nam.

Hướng dẫn các bạn nhập Code tại Mu Việt Nam.

 

 Giftcode Hỗ Trợ Tân Thủ: MUVNTANTHU

 

Cách nhập như sau:

 

Sau 19h hôm nay 23/12/2017 sau khi đăng nhập vào game các bạn tạo nhận vật. Sau đó đăng nhập vào trang tài khoản tại: https://id.muvietnam.com.vn

Chọn nhận vật nhận Gifcode. Và chọn Menu Gifcode / Nhận Phần Thường Gifcode.  (Lưu ý: Thùng đồ của bạn phải còn trỗ trống 100%)