Sự Kiện

Sự kiện "Săn Hộp Quà Tết" chào đón Năm Mới 2018

 

Sự kiện "Săn Hộp Quà Tết" chào đón Năm Mới 2018 

Thời gian diễn ra Sự Kiện : 09/01 - 01/03/2018

 

1. Điều kiện tham gia :

- Tất cả các người chơi tại Mu Việt Nam

 

2. Phần thưởng :

- Tất cả các Item rơi ra tại sự kiện đều được công khai tại ĐÂY

- Quà Tết (Khóa) và Quà Tết Đặc Biệt (Khóa) - có thể giao dịch được

- Hộp Quà Tết và Hộp Quà Tết Đặc Biệt  - có thể giao dịch được

 

3. Hướng dẫn chi tiết về Sự kiện "Săn Hộp Quà Tết" chào đón Năm Mới 2018 :

 

 

Thêm vào Auto từ "Qu  T t" như hình dưới :

 

 

 

 

 

Sau khi nhặt được Quà Tết (Khóa) và Quà Tết Đặc Biệt (Khóa)

Để kết hợp thành Hộp Quà Tết và Hộp Quà Tết Đặc Biệt cần mua các vật phẩm tại Xshop

Sau khi đầy đủ nguyên liệu đến Goblin tại Noria chọn kết hợp

Chìa Khóa kết hợp với Quà Tết (Khóa) thành Hộp Quà Tết

Chìa Khóa Đặc Biệt kết hợp với Quà Tết Đặc Biệt (Khóa) thành Hộp Quà Tết Đặc Biệt

 

 

 

 

BQT MU VIỆT NAM!