Sự Kiện

Trao giải đua Top Bang Hội vào 20giờ ngày 09/01/2018 tại Sub 1 - Phục Hưng

 

 

 

 

 

Vào lúc 20 GIờ tối này tại Sub 1 - Phục Hưng . Admin Game sẽ vào Game trao giải đua Top Guild.
Chủ Guild và các thành viên nhớ đúng giờ để đến nhận giải.

 

 

 

 

 

 

BQT Mu Việt Nam!