Tin Tức

Giới thiệu Bản đồ mới Season 13 Lv 800 : Shadow Swamp - MU Việt Nam SS13

Bản đồ mới Shadow Swamp


1). Lối vào Shadow Swamp
- Từ cửa sổ danh sách Map (M) , bạn có thể nhấp vào Shadow Swamp (Chi phí 50,000 Zen).

 


 

 

2). Các khu vực Shadow Swamp
- Map Shadow Swamp chia ra từng khu vực Nguyên tố (Lửa, Đất, Bóng tối, Nước, Gió)
- Bạn có thể di chuyển đến bất kỳ khu vực nào từ Safe Zone.


3). Các quái vật có tại Map Shadow Swamp

 

 

 

BQT MU Việt Nam