Tin Tức

Giới thiệu Set đồ mới Season 13 Level 900 : Awakening - MU Việt Nam SS13

I. CÁCH NHẬN SET ĐỒ AWAKENING

   • Set đồ mới Awakening được dành cho các nhân vật đạt cấp độ từ 900 trở lên.

   • Trang bị Awakening có thể chế tạo bằng cách kết hợp Ancient và Holy Angel.

   • Trang bị Awakening Excellent có thể rơi ra tại Map mới Shadow Swamp.

 

II. AWAKENING SOUL

 

Awakening Soul được bán tại NPC James "Ruud Shop" trong bản đồ Elveland (32, 239).

 

III. VẬT PHẨM CẦN THIẾT ĐỂ CHẾ TẠO TRANG BỊ AWAKENING

 

Kết hợp chỉ định

 

IV. OPTIONS MỚI CỦA TRANG BỊ ANCIENT AWAKENING VÀ EXCELLENT AWAKENING

 

1. Trang bị Ancient Awakening

 

♦  Tỉ lệ gấp 3 sát thương

 •     • 1 đòn đánh được áp dụng sẽ gấp 3 lần sát thương. Có thể gấp 3 sát thương Bình thường, Hoàn Hảo, Chí mạng hoặc bỏ qua phòng thủ
 •  
 • ♦  Các Options

 •    • Tăng sát thương công kích
 •    • Tăng sức mạnh pháp thuật 
 •    • Tăng Chí mạng 
 •    • Tăng Hoàn hảo
 •    • Tăng phòng thủ 
 •  
 • 2. Trang bị Excellent Awakening
 •    • Tăng phòng thủ cơ bản 1,5 mỗi 20 cấp độ
 •    • Tăng số lượng Zen rơi ra khi tiêu diệt quái vật
 •  
 • V. THÔNG TIN SET AWAKENING
 •  
 • 1). Dragon Knight
 •  
 • 2). Soul Wizard
 •  
 • 3). Noble Elves
 •  Tấn công
 •  
 •  Hỗ trợ
 •  
 • 4). Magic Knight
 •  MG Chiến
 •  
 •  MG Phép
 •  
 • 5). Empire Road
 •  
 • 6). Dimension Summoner
 •  
 • 7). Blaze Fist
 •  
 • 8). Shining Lancer
 • BQT MU Việt Nam!