Tin Tức

Giới thiệu Vũ Khí Ruub mới Holy Angel SS13 - MU Việt Nam SS13

1. Thông tin vũ khí Holy Angel SS13

 

2. Holy Angel Anvil


Holy Angel Anvil là vật phẩm cần thiết để kết hợp thành vũ khí Holy Angel, bạn có thể mua bằng tiền Ruud (2000) tại NPC "Priest James" ở Elveland (32, 239).

 

3. Chế tạo vũ khí Holy Angel

- Để tạo ra vũ khí Holy Angel cần kết hợp trong NPC "Chaos Goblin" nằm ở tọa độ (180, 103).
- Kết hợp bạn chỉ tạo ra vũ khí mới,  excellent options và Luck vẫn sẽ giữ nguyên

 

4. Options Excellent Holy Angel

 


 

5. Weapons Holy Angel

 

Blade Master


Grand Master / Duel Master

 

 

 

 

 

Elf


 

 

Dimension Master


 

 

Duel Master


 

 

Lord Emperor

 

 

Fist Master


 

 

Mirage Lancer

 

BQT MU Viêt Nam!